Nieuws

Migratieconferentie

Op zaterdagmiddag 7 oktober organiseert een samenwerkingsverband van verschillende GroenLinks werkgroepen een conferentie rondom asiel en migratie. Met een groep GroenLinksers bespreken we thema’s als ‘opvang in de regio’, migratiebeleid en vluchtelingen op lokaal niveau. GroenLinks politici als Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid), Tineke Strik (Fractievoorzitter Eerste Kamer), Judith Sargentini (Europarlementariër), Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter Amsterdam) en Kees Diepeveen (wethouder Utrecht) en migratie-experts uit het veld zoals Hein de Haas (Hoogleraar migratiestudies) zullen een bijdrage leveren. Binnen deze conferentie zullen drie parallelle workshops gehouden worden. Je kunt je aansluiten bij één van deze interessante workshops.

Lees verder

Zet de kleurrijke kandidaten & Linda Voortman hoger

Kleurrijk adviseert: kies kleurrijke kandidaten! Bij de start van het referendum voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen richten we graag ons zoeklicht op de kleurrijke kandidaten Zihni Özdil (7), Nevin Özütok (11), Ilias Mahtab (19), Armağan Önder (29) en Samir Bashara (31). Zorg voor diversiteit in de fractie en de Tweede Kamer en bescherm de plek van de kleurrijke kandidaten. Dat doe je door ze hoog te zetten op jouw persoonlijke kandidatenlijst voor het referendum.

Nevin kennen wij uit Amsterdam als een zeer ervaren bestuurder met een uitgesproken GroenLinkse drive op groen en sociaal en de bescherming van de kwetsbaarsten in de stad. De hele lijst overziend zijn wij blij dat er zulke goede bi-culturele politici en bijna-politici in de partij rondlopen. We verheugen ons op een fijne samenwerking en een inspirerend debat over de zaken die ons na aan het hart gaan: discriminatie en racisme, achterstelling en segregatie, bi-culturaliteit, inburgering, migratie en integratie.

Hiernaast ondersteunen we van harte de kandidatuur van Linda Voortman, die wij de afgelopen zes jaar als woordvoerder op onze beleidsterreinen hebben leren kennen als een gedreven kamerlid, een verstandige, resultaatgerichte knokker met het hart op de juiste plaats. Linda is beschikbaar vanaf plek 2!

 

Vluchtelingenconferentie

Zaterdag 4 juni 2016 - Utrecht (Cervantes, Domplein 3) 13.00 - 17.00 uur - opgeven via dit aanmeldformulier. (Georganiseerd door de werkgroepen Internationale Samenwerking, Europawerkgroep, FemNet, Midden-Oosten, Kleurrijk Platform en Werkgroep Vluchtelingen Amsterdam). Doel: actieve leden, raadsleden, bestuurders, meedenkers, bij elkaar te brengen. Best practices en mogelijke oplossingen uitwisselen.

Geef je alvast op via deze link.

Kom ook naar onze Vluchtelingenconferentie!

Kleurrijk steunt Güliz Tomruk-Kisi als internationaal secretaris

Güliz Tomruk-Kisi

Kleurrijk Platform van GroenLinks steunt Güliz Tomruk-Kisi van harte in haar kandidatuur voor de functie van internationaal secretaris van het partijbestuur van GroenLinks. Zij is een steengoede, kleurrijke kandidaat voor deze functie. Güliz is een gedreven vrouw met een brede ervaring van lokaal tot en met het Europese Parlement. Zij heeft kennis van en ervaring met de onderwerpen en netwerken die er nu en de komende tijd toe doen, zoals vluchtelingenwerk. Ze combineert een warme persoonlijkheid met een nuchtere, praktische instelling. Ze is de enige kleurrijke kandidaat die voor het partijbestuur is voorgedragen. Zo'n kleurrijke kanjer moét natuurlijk gewoon in ons partijbestuur gekozen worden op het congres van aanstaande zaterdag!

Pagina's