Artikel 23 - praat mee tijdens de partijbrede discussie

DISCUSSIEER MEE EN MELD JE AAN!
zaterdagmiddag 26 mei in Utrecht of 9 juni in Zwolle

Op het 36e GroenLinks-congres op 17 december 2016 is over Artikel 23 van de Grondwet (Vrijheid van godsdienst) met een nipte meerderheid een amendement van Rutger Groot Wassink aangenomen. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks van 2017 staat nu het volgende: “Artikel 23 dient te worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.”

Het aangenomen amendement riep veel discussie op binnen en buiten de partij. Er ontstond bovendien onduidelijkheid over welke herziening van artikel 23 van de Grondwet GroenLinks precies voor ogen heeft en welk probleem de herziening primair moet aanpakken. Om die discussie in goede banen te leiden, wordt er nu een partijbrede discussie georganiseerd.

Dit onderwerp heeft veel raakvlakken met waar Kleurrijk Platform voor staat en staat ook open voor niet-GroenLinks leden!

Lees hier meer en geef je op voor een van de bijeenkomsten. 26 mei in Utrecht, of 9 juni in Zwolle.