41ste GroenLinks Congres
Congres 2015

Succesvol congres voor Kleurrijk

Kleurrijk had een goed congres, afgelopen zaterdag 7 februari 2015 in Amersfoort. Een van onze beide moties werd met algemene stemmen aangenomen: diversiteit en inclusiviteit worden weer echte kernwaarden van GroenLinks en krijgen dientengevolge ook weer meer aandacht in de campage en in het werk van de partij, de politici en het partijbestuur. Hiernaast werd onze kandidate, Tineke Strik, gekozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamer.
 

De samenwerking tussen Kleurrijk Platform en Tineke Strik is zeer goed. Om ons enthousiasme voor Tineke te laten horen hadden we zelfs een aparte flyer gemaakt met een aanbevelingstekst. Die hebben we tijdens het Congres uitgedeeld. Of het hieraan gelegen heeft weten we natuurlijk niet, maar Tineke won wel van haar belangrijkste concurrent Ruard Ganzevoort, met 460 tegen 380 stemmen.

Een tweede motie van Kleurrijk ging over het instellen van quota om de werkeloosheid van met name werkloze jongeren met een migratie-actergrond te kunnen aanpakken. Deze motie werd afgeraden door het Partijbestuur en haalde het niet. Desondanks was het in vele opzichten een boeiend Congres, waarin zaken als migratie en vluchtelingenbeleid weer op de agenda van de partij bleken te staan. In zijn Congrestoespraak refereerde Bram van Ojik aan de strijd tegen discriminatie en voor diversiteit. Een van zijn vijf beloften aan de kiezer is niet voor niets 'Nederland is een open samenleving'.