Afdeling

De tafel van Kleurrijk Platform
De tafel van Kleurrijk Platform

 

De landelijke werkgroep Kleurrijk Platform houdt zich bezig met etnische diversiteit. Kleurrijk Platform is een van de zogenoemde diversiteitswerkgroepen binnen GroenLinks. Andere zijn Femnet, GroenLinks Plus, Roze Links en De Linker Wang. Binnen de partij ijvert Kleurrijk Platform voor meer aandacht voor kleurrijke kandidaten in besturen en op politieke functies. Politiek staat GroenLinks in een lange traditie van antiracisme en antidiscriminatie. Kleurijk Platform wil de strijd tegen racisme en discriminatie op de agenda zetten en houden. Hiernaast houdt de werkgroep zich bezig met migratie- en integratievraagstukken. Deze onderwerpen hebben zowel een Europese, landelijke als plaatselijke component. Kleurrijk Platform onderhoudt daarom contact met de GroenLinkse politici in het Europees Parlement, de Eerste en de Tweede Kamer, het landelijke partijbestuur en met locale politici en bestuurders. Waar mogelijk probeert Kleurrijk kennis te delen en discussies aan te zwengelen.
 

Voorzitter: Wanda Pelt

Penningmeester: Petra Snelders

Secretaris: vacature

Webmaster: Daphne Meijer

Lid:Sandra Grep

Lid: Jeremy Bierbach

Lid: Mohamed Amessas

Kleurrijk Platform is te bereiken op e-mail adres kleurrijkplatform.groenlinks@gmail.com